Array: Wratten verwijderen

Array: Wratten verwijderen

Wratten zijn goedaardige woekeringen van het bovenste deel van de huid, de opperhuid. Wratten worden veroorzaakt door een virus, waarvan er veel soorten zijn. Wratten zijn besmettelijk en kunnen door huidcontact overgedragen worden. Sommige mensen raken makkelijk besmet maar andere niet. De persoonlijke vatbaarheid voor wratten is meer doorslaggevend dan de besmettelijkheid van de wratten op zich.

De virussen die wratten veroorzaken zijn talrijk en het is dan ook niet verwonderlijk dat de diverse wratten zelf ook sterk in uiterlijk verschillen. De wratten zijn meestal zo afwijkend van elkaar dat de arts de diagnose meestal zonder verder onderzoek kan stellen. Soms is het echter nodig om een klein stukje huid weg te nemen voor aanvullend onderzoek.

Wratten verwijderen wordt gedaan door het virus te vernietigen dat de wrat veroorzaakt. De volgende technieken en middelen zijn de meest gangbare om wratten te verwijderen:

  • Aanstipvloeistoffen en zalven met salicylzuur, vitamine A of podophylline.
  • Bevriezing met vloeibare stikstof
  • Wegbranden (coagulatie)
  • Uitlepelen (excochleatie)
  • Lasertherapie
  • Andere therapieŽn zoals inspuiting met de celremmer bleomycine of verhoging van de afweer met interferon of diphencyprone.

Ook zonder behandeling komt het bij twee op de drie personen voor dat de wrat binnen enkele jaren uit zichzelf verdwijnt. En omdat veel van bovengenoemde behandelingen ook niet geheel zonder risico zijn moet er altijd een goede diagnose gesteld worden en de juiste therapie op de juiste plek ingezet worden.


Kijk op de Independer website voor een overzicht van vergoedingen voor plastische chirurgie door ziektekostenverzekeraars in 2017